Saturday, August 30, 2014


Turkmenistan

Rare Protest In Turkmenistan

Rare Protest In Turkmenistan

August 23, 2014
Ýaşaýjylaryň nägileliginden soň, sebite polisiýanyň we raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gelip, raýatlaryň nägileligine garamazdan split ulgamlaryny aýryp başladylar. More

Archive

Most Popular